"Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht, en meer bepaald voor de kinderen"- UNESCO

Kinderen zijn geen minivolwassene. Ze vragen dan ook een zeer specifieke aanpak zowel op fysiek als mentaal vlak. Wij willen deze zorg op maat bieden. Elk kind benaderen we anders want jouw kind is uniek. Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar de beste zorg.

Als pediatrische verpleegkundigen in hart en nieren staan wij volledig achter het Charter van het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital

Dit doen wij door de 10 rechten van het gehospitaliseerde kind zo veel mogelijk door te trekken in de thuissituatie.

De rechten die we ook in de thuissituatie kunnen toepassen zijn de volgende:

 • Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.

  Dit is onze drijfveer, kinderen zo snel mogelijk terug naar hun vertrouwde omgeving laten gaan, thuisverpleging specifiek voor kinderen is daarvan het logische gevolg

 • Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben.

  We willen de ouders zo veel mogelijk betrekken in de dagelijkse verzorging. Zij kennen hun kind het beste, verpleegtechnisch zijn wij er om hen te ondersteunen

 • Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan leeftijd en bevattingsvermogen van het kind

  wij zijn opgeleid om op het juiste ontwikkelingsniveau van uw kind te communiceren. wij passen ons volledig aan aan het niveau van uw kind, letterlijk en figuurlijk.

 • Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.

  Vooraleer wij iets doen zeggen we wat we gaan doen, wat uw kind kan voelen, zien of ruiken. Indien u vragen heeft over de behandeling of een interventie dan beantwoorden wij die graag.

 • Het multidisciplinaire team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele behoeften van het kind en zijn familie op te vangen.

  Dit vinden wij een heel belangrijk punt, als pediatrisch verpleegkundigen zijn wij speciaal opgeleid om kinderen van 0 tot 16 jaar te verplegen. Wij volgen op regelmatige basis bijscholingen van uiteenlopende onderwerpen zodat we zo breed mogelijk geschoold blijven en we op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en therapieën.

 • Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken.

  We werken volgens het principe van patiëntentoewijzing, dwz elk kind krijgt een vaste verpleegkundige toegewezen. Dit schept een vertrouwensband tussen ons, u en uw kind. Dit maakt ook dat de toegewezen verpleegkundige het dossier van uw kind door en door kent wat de verzorging en opvolging van uw kind alleen maar ten goede kan komen. In geval van ziekte of vakantie van uw verpleegkundige wordt de zorg van uw kind overgedragen aan onze collega. Vooraf wordt deze verpleegkundige persoonlijk aan u en uw kind voorgesteld tijdens een kennismakingsbezoek. De verpleegkundigen onderling houden een uitgebreide briefing zodat de vervanger uw zorgbehoefte perfect kan inschatten.

 • Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy moet van elk kind worden gegarandeerd.

  Wij zullen altijd ons rechtstreeks richten tot uw kind en het zoveel mogelijk inspraak laten hebben. De verzorging zal plaatsvinden op een plaats die door u en uw kind gekozen wordt. Onze wagens dragen het logo van onze praktijk.Deze is magnetisch en kan gemakkelijk verwijderd worden. Zo kan u op eenvoudig verzoek door ons bezocht worden met een anonieme wagen.

 

Wanneer uw kind ziek wordt gaan uw gezinsleven en beroepsleven door. Dat beseffen we maar al te goed. Tijd voor uzelf of broers en zusjes komt in het gedrang. Tijdens ons werk op de kinderafdeling voelen we dagelijks de nood aan thuishulp voor gezinnen met een ziek kind. Of het nu gaat om een kortstondige hulpvraag met een eenvoudige verpleegkundige interventie of een langdurige, chronische thuiszorg, we kunnen u en uw gezin bijstaan om deze vermoeiende periode door te komen. Zo krijgt u tijd en handen vrij om te zorgen voor uzelf, uw gezin en uw job.

Wij werken nauw samen met kinderartsen, huisartsen en andere zorgverleners die bij ons patiëntje aan huis komen (bv. kinesist, kinderpsycholoog, ergotherapeut enz...).: Zo staat uw kind centraal en kunnen we zorg op maat aanbieden. Voor ieder kind stellen we een individueel behandelplan op. We bieden specialistische zorg zodat het verblijf in het ziekenhuis verkort kan worden. Zorgen die we aanbieden zijn o.a. :

A. zonder doktersvoorschrift:

 • hygiënische zorgen dwz uw kind wassen en aankleden

B. met doktersvoorschrift

 • wondverzorging: dit kunnen post-operatieve wonden zijn maar ook brandwonden, snijwonden, bijtwonden enz.
 • inspuitingen, zowel intramusculair (in de spier), subcutaan (onder de huid), intradermaal (in de huid)
 • blaassondages, dwz het ledigen van de urineblaas mbv een pediatrische sonde
 • lavementjes bij obstipatie, opvolgen stoelgangkalender, aanleren van correcte houding op het toilette
 • plaatsen van maagsondes, zowel evacuerende sondes als voedingssondes
 • manuele toediening sondevoeding
 • begeleiding bij voedingspompen en dergelijke
 • specifieke verpleegtechnische handelingen, zoals spoelen van poortadersystemen en pijnpompen
 • toezicht medicatie-inname en vullen medicatiedoos, toedienen van oogdruppels of oogzalf, aanleren van aerosoltherapie
 • afkoppelen van chemotherapie
 • plaatsen van en toezicht op intraveneuze perfusie zodat uw kind infuustherapie thuis kan krijgen
 • aanbrengen van zalven en/of geneeskrachtige producten
 • verzorging van een stoma
 • zorg aan ex-premature babies waaronder zuurstoftherapie, kunstmatige beademing enz
 • eventuele zorgen die hierboven niet vermeld worden kunnen altijd besproken worden, we gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing
 • verwijderen van hechtingen
Sandra (º 1974) studeerde af in de richting bedrijfsmanagement. Ze bleef echter op haar honger zitten en studeerde verder in de richting pedagogie. Ze behaalde haar getuigschrift pedagogische bekwaamheid en ging aan de slag als manager. Na 13 jaar volle inzet in de bedrijfswereld vond ze dat het genoeg was geweest. Het leven is veel meer dan cijfers. Carpe diem, geniet van het leven op welke manier ook. Met het besef dat gezondheid daarbij het allerhoogste goed is gaf ze haar carrière een totaal andere wending. Ze ging terug studeren in de richting waar haar hart altijd naar gezocht had: verpleging. Ze koos om zich voortaan in te zetten voor de zwaksten maar ook de dappersten onder ons: de kindjes. Sandra liep stages op verschillende afdelingen zoals heelkunde, gastro-enterologie, afdeling voor diabetici, pediatrie en de neonatale intensive care unit van het UZ Antwerpen. Daarnaast liep ze ook stage in een revalidatiecentrum voor kinderen met een neurologische aandoening. Ze studeerde samen met Peggy cum laude af als bachelor verpleegkunde pediatrie. Tijdens haar laatste stage op de kinderafdeling in AZ Turnhout werd haar meteen een vaste job aangeboden. Sinds 2014 werd ze aangesteld als opleidingscoördinator in het Heilig Hartziekenhuis van Mol. Stilstaan is achteruitgaan dus ze volgt op regelmatige basis vormingen met verschillende thema's. Zo blijft ze op de hoogte van de allernieuwste technieken en wetenschappelijke onderzoeken. Sandra kan je bereiken op het nummer 0474/66.18.94 .

Peggy, (1981), studeerde in 2000 af als kinderverzorgster. Na het uitoefenen van een aantal uiteenlopende jobs zoals zelfstandige in de horeca, hulp in het kleuteronderwijs en onthaalmoeder waagde ze het erop om 1 van haar kinderdromen te volgen. Ze ging terug studeren om verpleegkundige te worden en wou dit enkel zijn voor de kleinsten onder ons. Want geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet.Met volharding slaagde ze in de bachelor opleiding en volgde nog een extra jaar met specifieke leermodules rond kinderen. Stages werden ondermeer volbracht in rusthuizen, heelkunde en cardio afdelingen. Eveneens op de dienstpediatrie te Mol, Geel, Turnhout en in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, neonatolgie te Mol en de neonatale intensive care in Gasthuisberg. Als eindwerk verdedigde ze de aanwezigheid van ouders binnen het operatiecomplex en de kindvriendelijkheid binnen de dienst radiologie. Peggy is sinds 2011 werkzaam in het AZ Turnhout op de dienst pediatrie waar ze zich ten volle inzet voor de best mogelijke zorg aan de kinderen die er verblijven. Bijscholingen staan ook standaard in haar agenda want verpleegkunde is in constante beweging en graag blijft ze bij met de laatste nieuwigheden die kinderen aanbelangen.

KinderthuiszorgKempen is een innovatief zorgproject. Ons huidig thuiszorgsysteem is vooral uitgewerkt op maat van volwassenen. Kinderen worden door dezelfde verpleegkundigen verzorgd als volwassenen. Maar kinderen zijn geen minivolwassenen, ze vragen een specifieke aanpak, aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsniveau. Elk kind is anders, elk kind is uniek en vraagt een verzorging op maat. Wij als pediatrisch verpleegkundigen hebben ons gespecialiseerd in de zorg voor kinderen. We willen ons inzetten voor uw kind met de holistische visie als basis. Een gezonde geest in een gezond lichaam, met de nodige sociale ondersteuning. We willen u als ouder de hoofdrol toekennen in de zorg van uw kind. U bent diegene die uw kind het beste kent. Wij staan u bij, met onze kennis, ervaring en ons warme hart. Samen gaan we op zoek naar de ultieme manier om uw kind te verzorgen. Custom made care zeg maar. Verder zullen we er alles aan doen om kinderthuisverpleging verder te ontwikkelen, zowel op lokaal als op nationaal niveau.

Bent u aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt alles voor u geregeld. Wij sturen de fakturen van onze prestaties rechtstreeks naar uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen). Dit heet de "3e betalersregeling". Wij zijn hiertoe aangesloten. Wat moet je hiervoor aan ons bezorgen ? Een kleefvignet van uw mutualiteit en een doktersvoorschrift voor de verstrekte zorg. U betaalt dus in feite niets. Bent u verzekerd bij een buitenlands ziekenfonds of privaat verzekering? Dan maken we voor u een zorgcontract op maat. U betaalt de rekening eerst zelf aan ons. Met het betalingsbewijs kunt u de tussenkomst bij uw verzekeraar terugvorderen.

Opgelet ! Voor verpleegkundige zorgen op onderstaande momenten zal remgeld aangerekend worden ten bedrage van 15,75 euro per dag. Dit bedrag is volledig ten laste van de patiënt zonder tussenkomst van de ziekenfondsen:

 1. verpleegkundige zorgen op uw verzoek tussen 22:00u ‘s avonds en 7:00u ‘s morgens
 2. verpleegkundige zorgen op officiële feestdagen
We proberen zoveel mogelijk kinderen te helpen en vatten daarom onze werkregio ruim op. Volgende gemeentes komen aan bod: Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Lommel, Meerhout, Mol, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout, Vosselaar. Staat uw gemeente er niet tussen ? Gelieve ons dan te contacteren. Samen met u zoeken we naar een praktische oplossing.

Contacteer ons

Bij vragen, opmerking, bedenking, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij zullen u zo snel mogelijk voorzien van een antwoord. Of je kan ons ook telefonisch contacteren op het nummer 0474/66.18.94 (Sandra) of 0498/57.71.28 (Peggy)

Sandra : sandra@kinderthuisverplegingkempen.be

Peggy : Peggy@kinderthuisverplegingkempen.be

 

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar.